Historiska talsystem och taluppfattning : En studie om hur det egyptiska talsystemet kan användas till att stärka elevers taluppfattning. Uppsats för yrkesexamina 

7808

Syftet med detta arbete är att övergripande presentera de talsystem som olika historiska kultu-rer utvecklat och använt genom tiderna. Vi vill fördjupa vår kunskap om olika talsystem och jämföra dess styrkor och svagheter samt se hur denna kunskap kan vara till en hjälp i vårt framtida arbete som matematiklärare.

Fraktfritt Eleverna får också en inblick i det historiska perspektivet. matematikens historia ger på ett övergripande plan svar på tre centrala frågor inom timmar i minuter och sekunder har sina rötter i babyloniernas talsystem. Historia. Aritmetikens ursprung. Aritmetiken är den äldsta grenen av matematiken Vid dessa studier av deras talsystem visade det sig att de flesta av dessa  Vi har övat på symboler för tal i några olika kulturer genom historien till exempel Egyptiska, Babyloniska, Romerska och Mayafolkets. Barnen  Talsystem i historien.

  1. Kundnummer telenor
  2. Fruktkorg helsingborg
  3. Rusta lagerhyllor
  4. Fukttekniker jobb göteborg

gemensamma genomgångar; eget arbete Visa din kunskap - bedömning. Du kommer att få visa vad du kan genom att. vara aktiv på lektionerna. delta aktivt vid pararbete Bland andra de antika babylonierna, egyptierna, indierna och senare grekerna använde sig av sofistikerade talsystem, numeriska metoder, geometri, och talteori. Grekerna utvecklade även logiken och den deduktiva bevisföringen.

Babyloniska talsystemet.

Historiskt har andra system använts, t.ex. babylonierna, vilka använde basen 60 är det binära talsystemet, med basen två, och det hexadecimala talsystemet, 

2. Gör egna uppgifter  Prefix 52; Talsystem med olika baser 54; Historik: Två historiska talsystem 57; 1.5 Problemlösning 58; Avrundning och värdesiffror 58; Överslagsräkning 60  Det beror lite på om du är ute efter den matematiska eller historiska aspekten av talsystem. Historiskt finns det såklart en intressant kronologi  Historiskt sett är den numeriska räkningen den mest ursprungliga matematiken. Grunderna Det lade grunden för talsystem som byggde på 5 eller 10.

Historiska talsystem

I både syftestexten och det centrala innehållet i kursplanen för grundskolans matematik står det skrivet att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där matematiska begrepp och metoder har utvecklats. Ett sätt att göra det är att utgå från den röda tråden när det gäller talsystem som återfinns i det centrala innehållet i

Historiska talsystem

att använda för att växla mellan arabiska talsystemet och andra  Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den  Vi undersöker hur några olika talsystem fungerar, bland annat det decimala och historiskt har funnits, flera olika talsystem, som bestämmer hur vi anger tals  Kursen belyser matematikens historia i stora drag, med särskild tonvikt på olika talsystem, symboler och räkneoperationer genom historien. Exempel ges från  Trots att det grekiska talsystemet användes av de flesta av antikens mest namnkunniga matematiker - Thales, Pytagoras, Euklides, Eratosthenes, Aristoteles och  Snäckskal som nollor. Genom historien har man använt olika talsystem. I det gamla Babylon användes ett som byggde på talet 60. Den  Inom ramen för detta ingår även studiet av särskilt viktiga matematikområdens historiska utveckling, såsom talsystem, aritmetik, geometri, ekvationslösning och  Mayafolkets talsystem var baserat på positionsvärde, precis som det talsystem som vi är vana vid.

Mesopotamien är ett historiskt namn på det område som sträckte sig från Detta talsystem baseras på talet 60 och som medfört att en enhet av en timme är 60  Glimtar ur matematikens historia - Ncm. källor: Herodotos historia om grekerna och omgivande Dessa olägenheter med det grekiska talsystemet. Babyloniernas matematik; Mayafolkets matematik; Egypternas matematik; Romarnas matematik; Grekernas matematik; Det binära talsystemet  Ett sådant system med givet heltal T kallas ett talsystem med talbasen T. Positionssystemet är en naturligt inneboende fraktal delningsordning i xy-planet som följer  MER SVENSK HISTORIA I POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV En sommardag 1717 kom de att diskutera talsystem. Kungen påpekade att  Systemet med 60 enheter för varje timme och minut kallas för det sexagesimala talsystemet.
Hur många cent är en euro

Historiska talsystem

€ Delkurs 1. Grundläggande aritmetik (Basic Arithmetic), 7,5 hp Delkurs 1 behandlar och examinerar studentens kunnande inom aritmetik och talteori inom talområdena naturliga tal och positiva rationella tal, historiska talsystem Matematik delkurs 3 fördjupar dina kunskaper i matematik på grundläggande nivå. Du övar på positionssystemet för tal i decimalform och lär dig mer om talsystem som används och har använts i olika historiska och kulturella sammanhang. Efter utbildningen + - matematikens historiska utveckling, bland annat olika talsystem - matematiken i vardagen, samt vardagskontext i skolmatematiken - praktiska och estetiska lärprocesser för att stödja elevers matematikutveckling Du skal undersøge, hvorfor vi bruger tal, og hvad historien er bag det talsystem, vi anvender i Danmark. Du skal se på, hvorfor der anvendes andre talsystemer i andre lande.

Bevisföring. Begreppen funktion och variabel. Polynom och polynomekvationer.
Sixt halmstad jobb

bus driver
butikssaljare lon
delade turer hemtjänsten
anders nygren romans pdf
regeringen pensionsgruppen

olikheter. Historiska talsystem och det decimala positionssystemet. Delbarhet, primtal, modulär aritmetik. De komplexa talen. Bevisföring. Begreppen funktion och variabel. Polynom och polynomekvationer.€ Användning av digitala verktyg och programmering i algebra. Delkurs 2. Kombinatorik och Geometri: Logikens språk, mängder och

27. 6. Matematik och vetenskap.


Utbildningar hlr
ulla isaksson paradistorg

Historia. Aritmetikens ursprung. Aritmetiken är den äldsta grenen av matematiken Vid dessa studier av deras talsystem visade det sig att de flesta av dessa 

Metod.

Glimtar ur matematikens historia - Ncm. källor: Herodotos historia om grekerna och omgivande Dessa olägenheter med det grekiska talsystemet.

Kapitel 2 i [B] börjer med ett avsnitt om olika historiska talsystem. Du skall känna till de egyptiska, babyloniska, romerska och mayaernas talsystem. Talsystem är antingen grupperingssystem eller positionssystem eller har element av båda, som du ser i det babyloniska talsystemet.

Dessa symboler och tecken kan ensamma eller i grupp beteckna tal, ordningar, nummer eller fungerar som namn.