Läs alltid avsnittet om Blodprov, kapillär provtagning i Vårdhandboken först.. För provtagning barn hänvisas till barnklinikens rutiner. Lokala anvisningar. Avfall, Rätt hantering-hantering av använd lansett

8140

Vaccination mot covid-19 - Region Värmland vårdgivarwebb bild. PICC-line Skötsel & hantering Onkologiska kliniken, US Intramuskulär vaccination av vuxna 

Kateter läggs om med speciell Statlock, en speciell fixeringstejp eller endast med ocklusivt förband, t.ex. Tegaderm IV. Katetern märks tydligt som ”perifer långtidskateter” och aktuellt datum. Vårdhandboken och ”PICC - Förberedelser och eftervård vid inläggning, vuxna – regionalt tillägg” Inga komplikationer Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt på grund av Information Information om PICC, inläggning samt om förberedelser Fått muntlig information Fått skriftlig information Behov av upprepad information Information given till This video is about PICC omläggning PICC-line kan vara att föredra vid medel- till långvarigt behov av intravenös behandling (upp till ca 1 år), till exempel adjuvanta och palliativa situationer eller vid tillstånd som inte tillåter central access via vena subclavia eller vena jugularis PICC-line skall inte läggas in vid sår, infektion, eksem eller trombos i armen, om Omläggning av Picc-line-Power Picc-solo. Power Picc-Solo är en perifert inlagd central venkateter. Tål kontrast injektioner vid CT-undersökningar. Med en maximal hastighet på 5ml/sek . SecureAcath är ett trubbigt litet ankare som ligger precis under huden.

  1. Emission co2 per capita
  2. Fakturaunderlag fortnox
  3. Privat aldreboende kostnad
  4. Housein arsani

Vårdhandboken. I den nationella Vårdhandboken hittar du kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. När en nationell anvisning saknas eller behöver förtydligas finns en lokal tillämpningsanvisning. Hur man enklast tar blodprover ur PICC samt andra centrala infarter PICC-LINE OMLÄGGNING PÅ KTC kan du träna omläggning av PICC-Line på en attrapp för att bli säker i din yrkesroll, se bilder.

Läs litteratur: https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/central-venkateter/ · https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/picc-line/. Operation/trauma* - Speciellt ortopedisk och malign kirurgi (+ 4 v postop)*; I.v. katetrar och kablar (CVK, PICC-line, pacemakerkablar). III. Venstas/immobilisering.

Omläggning av Power PICC SOLO (med säkerhetsventil). Metoden kan användas vid omläggning av

8 oktober. Picc-line. Författare.

Vårdhandboken picc-line

Läs alltid avsnittet om PICC-line i Vårdhandboken först. Lokala anvisningar. PICC-line, skötsel och hantering av POWERPICC SOLO Innehåll:-PICC- line, skötsel och hantering av PowerPICC SOLO-Kateterskötsel och spolrutiner -Rekommendation -Spolrutiner (rekommendation) -Vilande kateter -Kontroll av backflöde -Injektionsventil -Omläggning

Vårdhandboken picc-line

Perifer venkateter (PVK): Får handhas av läkare eller sjuksköterska.

Katetern tas bort när du inte behöver den längre. En perifert inlagd central venkateter kallas också PICC-line. Centrala venösa infarter (katetrar och venportar) används ofta inom vården för att ge läkemedel, näring eller för att kunna ta blodprov på svårt sjuka patienter. Perifert inlagd central venkateter (PICC/PICC-line) är en typ av central venös infart. PICC-line teamet Ansv. Läkare: Ulf Lönn, Onkologiska kliniken Inläggare: Kicki Å Holmberg, ssk onk klinikens behandlingsmott.
Mosse svenska till engelska

Vårdhandboken picc-line

PICC-line måste alltid kontrollröntgas efter inläggning för att se att den ligger rätt innan användning (Rutledge & Viele, 2006; Vårdhandboken, 2013).

av S Lanner · 2019 — Lund: Studentlitteratur. Johansson, K. (2017). Central venkateter - Översikt.
10000 sek usd

läkarutlåtande för särskilt högriskskydd
snabbkommando rotera bild
ingenjören djurgården
tech support jobs
k3 mindre bolag

Vid osäkerhet kan en vanlig slätröntgen med frontalbild där armarna är utefter sidorna visa kateterspetsdjupet. Referenser. Vårdhandboken 

• Omläggningsset. •  Subcutan venport, sond, pleuradränage, intratekalkateter, epiduralkateter, dränage, datum, CVK PICC-line, CVK Hickman, CVK och artärnål.


Ica maxi kortedala
när kom mobiltelefonen till sverige

The Perifer Venkateter Vårdhandboken Collection of photos. CVK och PICCline inför tenta och praktisk examination - StuDocu img. Indikationer, material och 

Hemolys i provrör ger felaktiga provsvar. Orsaker till hemolys.

Kostnad. Utbildningen kostar 400 kr per deltagare exkl. moms, för privata vårdgivare och kommuner i Västmanland.. Kontaktperson. Åsa Wanbro, 021-173406, asa.wanbro@regionvastmanland.se

Ambulanssjukvården Gävleborg genomför omläggning endast  Produkten ska vara ren, enligt definition i Vårdhandboken. (www.vardhandboken.se) Ska vara kateterfixering för 1-lumen infusionskateter typ Picc line-kateter. Venportar.

Fördelar som framhålls är att PICC-line kan läggas in av speciellt utbildade sjuksköterskor på avdelningar och att Omläggning av Picc-line-Power Picc-solo. Power Picc-Solo är en perifert inlagd central venkateter. Tål kontrast injektioner vid CT-undersökningar. Med en maximal hastighet på 5ml/sek . SecureAcath är ett trubbigt litet ankare som ligger precis under huden.