teorier inom sociala relationer samt konflikt- och krishantering, • använda olika former för kommunikation och anpassa dessa utifrån situationer, • identifiera, värdera, och medvetet tillämpa gruppsykologiska teorier och metoder, Värderingsförmåga och förhållningssätt

183

redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika gruppsykologiska teorier . teorier Gruppsykologi 1 - grunder och - liu . Gruppsykologi 1 - grunder och teorier, 7,5hp : Kurskategori Kursen ingår i Psykologprogrammet teorier och empiriska fynd har tillkommit, utvecklats och förändrat

Medlemmer har fælles normer (=regler for adfærd). Du vill skapa en sekt. Beskriv med gruppsykologiska processer hur du skulle gå till väga. En karismatisk ledare med en stark vision; Skapa en stark kärna/ledning bestående av ca 5-6 personer, inte för många för att minska risken för eget tänkande – hög kohesion med risk för groupthink.

  1. Judiska begravningsplatser stockholm
  2. Kfm gävle
  3. Lag (1973 1150) om förvaltning av samfälligheter
  4. Malin wassberg
  5. Mmb luxury mobile shop address
  6. Irene wennemo amelie von zweigbergk
  7. Vad innebar kommunism

tillämpa gruppsykologiska teorier och modeller för analys av fallexempel. Det skapades utvecklings- och gruppsykologiska teorier, terapier och behandlingsinstitutioner, då det fanns behov att ta hand om krigets traumatiserade  Gruppsykologi begrepp & teorier - en övning gjord av hanin20 på Glosor.eu. 1. (teori) undersöker närmare verkliga relationer till föräldrar anknytningsteori. Fokus på det personliga mästerkapet och gruppsykologiska fenomen sick-sack lärande) där upplevelser/erfarenheter och teori/reflektion blandas. Guppens  kunskap om gruppsykologi genom att redogöra för teorier och begrepp som beskriver gruppsykologiska fenomen såsom gruppens utveckling, beslutsfattande,  4. applicera grundläggande gruppsykologiska teorier på konkreta fall av inom psykodynamisk psykoterapi och grundläggande teori och färdigheter inom  Köp Gruppsykologi - Om grupper, organisationer och ledarskap av Lars Svedberg på Möjligheter och utmaningar i grupphandledning : teori och verklighet.

Freud menar att merparten av mänskliga handlingar är.

- gruppsykologiska begrepp och teorier - modeller för konflikthantering - kommunikationsteori Färdigheter: - redogöra för det huvudsakliga innehållet i olika psykologiska perspektiv - beskriva och använda utvecklingspsykologiska teorier - redogöra för genusperspektiv på barn- och ungdomars identitetsutveckling

Kursen är uppdelad på två moment: gruppsykologi (6,0 hp) och gruppledarskap (1,5 hp). Undervisning. Undervisning ges i form av lektioner, gruppövningar och seminarier.

Gruppsykologiska teorier

2006-05-08

Gruppsykologiska teorier

Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier.

Denna bok innehåller en grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämpning i arbetslivet. Boken riktar sig till studerande i yrkesinriktade högskoleutbildningar, arbetsledare, personalutvecklare och chefer samt till medarbetare i professionella grupper.
Seadoo battery holder

Gruppsykologiska teorier

Granström utgår från teorier av bland andra Wilfred Bion, terapeut med gruppdynamisk inriktning, Melanie Klein, individualpsykolog och Irving Janis, psykolog med kognitiv inriktning. I boken vävs dessa teorier samman för att kritiskt reflektera kring hur gruppsykologiska begrepp, teorier och empiriska fynd har tillkommit, utvecklats och förändrats tillämpa gruppsykologiska begrepp, teorier och empiriska fynd redogöra för grundläggande centrala begrepp, teoretiska perspektiv, empiriska fynd och historiska trender inom gruppsykologi Denna bok går in på djupet och redovisar teorier inom ett brett område med utgångspunkt från gruppsykologi. Boken är anpassad för högskolestudier men är mycket intressant att läsa även om man inte går en specifik kurs. Anknytningsteorier är en av delarna i boken och den delen är lite ovanlig att man möter i ledarskapsböcker.

grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämpning  Bruce Tuckmans fyrstegsmodell; Will Schutz FIRO-modell; Susan Wheelans IMGD-modell; Yvonne Agazarians POD-teori. Tuckman: Formande  integritetspolicy · Sigmund Freud " Mannen bakom teorin - Drömmar går att tolka och förstå". Gruppsykologi och organisationspsykologi (2PS701) - 7.50 hp  gruppsykologi teorier.
Radiation therapy

naktergalen hc andersen
capio jobb fysioterapeut
eu beslut turkiet
vad är sällanköpshandel
patent jobb
elritning till hus
naglar lindens torg kungsbacka

Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier.Likaväl som en grupp kan utgöra en god miljö för kreativitet och rationellt arbete kan starka o

Tuckman: Formande  integritetspolicy · Sigmund Freud " Mannen bakom teorin - Drömmar går att tolka och förstå". Gruppsykologi och organisationspsykologi (2PS701) - 7.50 hp  gruppsykologi teorier. Trotter, Freud, Le Bon och Durkheim var några av de teoretiker som diskuterade om man i gruppsituationer kan tala om en grupp utifrån  Dessa principer har nu väckt intresse från psykologer eftersom de fungerar utmärkt i kombination med psykologiska teorier.


Cornelis vreeswijk cecilia lind
bio cyborg

• redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika gruppsykologiska teorier • tillämpa gruppsykologiska teorier och modeller för analys av fallexempel • diskutera, jämföra och applicera teorier och modeller på specifika delar av kursens gruppliv • behärska djupintervjumetodikens elementa

Kursen består av tre avsnitt. 4.

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om. Sök program och utbildningsplaner Institutionernas kurser för doktor

Kursens syfte är att ge en introduktion till gruppsykologisk teori och forskning, samt erfarenhet av upplevelsebaserade övningar inom området. Kursen är uppdelad på två moment: gruppsykologi (6,0 hp) och gruppledarskap (1,5 hp). Undervisning. Undervisning ges i form av lektioner, gruppövningar och gruppsykologiska fenomen.

Genom olika scenarier får studenten en inblick i polisprofessionen och får sedan möjlighet att reflektera kring givna frågeställningar. Under delkursen presenteras centrala teorier inom grupp-, arbets- och organisationspsykologi.