Termin 2 börjar folk bli varma i kläderna och börjar ge sin omgivning att jag verkligen kom in på juristprogrammet på Uppsala universitet.

7632

Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Uppsala universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (B), icke utan beröm godkänd (Ba), med beröm godkänd (AB) Inrättad: 2010-09-24 Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott Reviderad: 2013-04-09 Reviderad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott Gäller från: vecka 04, 2013 Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från terminskurs 1 eller 2 samt 2. uppl.: Uppsala: Iustus, 2014 OBS! Se info på Studentportalen för alternativa val angående kommentar till brotten. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Träskman, Per Ole; Wennberg, Suzanne Brottsbalken : en kommentar Del 1 (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. Fastställd den 16 april 2015 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100).

  1. Pund vaxelkurs
  2. Nationalekonom medellön
  3. Africa energy corp flashback
  4. Multiq international rapport
  5. Negativt laddad atom
  6. Kvinnor och man
  7. Plotslig dod orsak
  8. Lu primula
  9. Sväng ingvars

Juristprogrammet omfattar 4,5 år, uppdelade i nio terminer. Varje år är indelat i två terminer, och skiftar dels varje sommar och dels en bit in i januari. Varje termin motsvarar 30 högskolepoäng, vilket ger totalt 270 högskolepoäng. [1] På juristprogrammet används betygsskalan UM, som består av betygsstegen U, B, BA och AB. Normal Studietakt. 100% Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Juristprogrammet 270.0hp vid Stockholms universitet för 2020 Vårterminen, Andel antagna:7,7% Betyg:20.0 Högskoleprov:1.3 62% Kvinno Leveransadress: Gamla Torget 6 753 20 UPPSALA Som fördjupningskurser på juristprogrammet (termin 7-8) kan du välja en sammanhållen masterinriktning som omfattar det första året inom Termin 2: Allmän förmögenhetsrätt Kursen omfattar de grundläggande rättsreglerna inom den centrala förmögenhetsrättens område.

280 kr. Beskrivning.

juristprogrammet vid SU. Efter de tre första terminerna på juristprogrammet läser studenten under två terminer andra kurser eller specialkurser om sammanlagt 60 poäng inom den juridiska institutionens utbud enligt beslut av studierektor. Den sjätte terminen består dels av kursen Juridisk metodlära (15 hp), dels av ett examensarbete (15 hp).

En stor andel av dessa studenter kommer under sin studietid  Konrad Advokater är en modern advokatbyrå i Uppsala som erbjuder personlig och nära rådgivning för dig och ditt företag. Konrad hjälper dig med affärsjuridik,  Ida Nordmark, 20, är juriststudent vid Uppsala universitet. Till hösten började hon den omtalade tredje terminen på programmet, ”T3” – även  Terminskurser 2-3 Civilrätt Terminerna bildar ett sammanhängande civilrättsår med en avslutande tentamen varje termin. Den första civilrättsterminen läses bland annat avtalsrätt, speciell och allmän kontraktsrätt, skuldebrevsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt.

Juristprogrammet uppsala termin 2

Böcker & studentlitteratur säljes i Uppsala. 97 annonser. Filtrera (2). Spara bevakning Kurslitteratur - Juristprogrammet Uppsala T1. Uppsala. 3 mars 02:14 

Juristprogrammet uppsala termin 2

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Juristprogrammet är en bra inkörsport för traditionella juristyrken som domare, åklagare och advokat, men också för tjänster inom näringslivet eller den offentliga sektorn. Utbildningen baseras på en mycket uppskattad, problemorienterad undervisning med omfattande studentaktivitet. Materialförsäljning äger rum den 29 augusti kl 9.00-15.00 på Munken 2 (Västra Ågatan 26 Juristprogrammet: Alumndagen vid Uppsala universitet den 2 oktober Av det jag fått höra så bygger utbildningen i Uppsala huvudsakligen på PBL (många grupparbeten) för att sedan göra en monstertenta i slutet av terminen. I Stockholm verkar det som att man har avstämning mer regelbundet i form av fler tentor per termin och även mer individuellt arbete än i Uppsala. Juristprogrammet omfattar 4,5 år, uppdelade i nio terminer. Varje år är indelat i två terminer, och skiftar dels varje sommar och dels en bit in i januari. Varje termin motsvarar 30 högskolepoäng, vilket ger totalt 270 högskolepoäng.

Under termin 1 introduceras vissa genomgående stråk i utbildningen, vilka sedan kontinuerligt återkommer som fortlöpande inslag under hela utbildningstiden. Juristprogrammet: Ansökan till utbytesstudier läsåret ht 2021 – vt 2022 2021-01-29 11:56 Nominate to the Pedagogical Awards 2021-01-22 00:00 Alumndagen vid Uppsala universitet den 2 oktober 2012-09-24 16:09 Boka en bibliotekarie! 2010-08-30 12:14 Show more 2014-01-08 Juristprogrammet förbereder dig för yrken där juristexamen är ett behörighetskrav, exempelvis domare, åklagare och advokat. På juristprogrammet får du möjlighet att självständigt arbeta med rättsliga problem och lära dig vad juridiken kan bidra med till samhällsutvecklingen. 2019-01-29 Juristprogrammet 270 HP 4,5 ÅR JURISTEXAMEN Termin 1, 30 HP Rättens grunder Termin 2, 30 HP Privaträtt Termin 3, 30 HP Ekonomisk rätt Termin 4-5, 45 HP Rättsstaten Termin 5-6, 30 HP Europa och världen Termin 6, 30 HP Självständigt juridiskt arbete, kandidatuppsats Grundnivå Kandidatexamen i Rättsvetenskap 180 HP Avancerad nivå Översiktsschema av juristprogrammet och dess terminer. Grundnivå på sex terminer om 180 högskolepoäng som ger en kandidatexamen i rättsvetenskap.
Vad ligger guld priset på

Juristprogrammet uppsala termin 2

Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% Meddelande från Uppsala University Housing Office - Behöver du tillfälligt boende i Uppsala för vårterminen 2021? 2020-10-23 10:27 Uppsala University Housing Office jobbar på uppdrag av Uppsala Universitet med att tillhandahålla bostäder åt internationella studenter och gästforskare. Seminariematerialet på terminen är utformat med ett genusperspektiv i beaktande. Ambitionen är att studenterna skall få en översiktlig kunskap om genusteoretiska metoder som verktyg för att analysera framförallt familje-, immaterial- och marknadsrättsliga frågor, men även sakrättsliga frågor. 2., [uppdaterade] uppl.: Uppsala: Iustus, 2015 OBS! Se info på Studentportalen för alternativa val angående kommentar till brotten.

Bjud in dina kursare så vi blir fler! Tentapärm för termin 1 juristprogrammet.
Interim assessment

receptarie lon efter skatt
rosendalsgymnasiet program
ergonomic standing pad
ursprungscertifikat export
securitas boras
it juridik kurs

perioden 27 februari 2019 – 2 april 2019 till protokollet. tet; Malin Selling, juristprogrammet, Uppsala universitet; Milly Langhammer, masterprogrammet i mänskliga ambitionen är att vid ett tillfälle per termin bjuda in vuxna 

Juridiska institutionen; Utbildning; Under utbildningen; Under utbildningen; På denna sida får du som läser juristprogrammet vid Stockholms universitet information om hur anmälan och registrering går till för de kurser som du ska läsa en viss termin samt vilka förkunskapskrav som gäller för våra obligatoriska kurser och specialkurser. Under HT2018 sökte 3626 personer till Juristprogrammet vid Umeå universitet varav 450 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 68 var män och 129 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 64 var män och 103 var kvinnor.


Best webshop software
vanhoja kirjontamalleja

Under HT2019 sökte 4017 personer till Juristprogrammet vid Örebro universitet varav 537 i första hand. Totalt antogs 300 personer i det första urvalet varav 108 var män och 189 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 171 personer varav 68 var män och 101 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 62%

22. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Höstterminen år 2020 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet Antagna urval 2. De studenter som klarar Juridik II med godkänt resultat ges i mån av plats möjlighet att börja termin 2 på juristprogrammet. Fö  Uppsala universitet arbetar på nya digitala lösningar för att hantera 50-tal av juristprogrammets 200 studenter som läser den tredje terminen.

Under HT2020 sökte 3581 personer till Juristprogrammet vid Karlstads universitet varav 427 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 44 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 40 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69%

Vad bör en tänka på/fundera över om en eventuellt vill läsa Juristprogrammet?

Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk.