Under vår grundutbildning i offentlig upphandling får du de grundläggande kunskaperna du behöver för att lyckas med dina upphandlingar, genom 3 dagar Från 13 800 SEK

5578

Att upphandla IT är ofta komplext och ställer också höga krav på såväl upphandlare som beställare. Under denna utbildning får du en god introduktion till offentlig upphandling av IT för att därmed kunna öka möjligheten till mer strategiska inköp. Vi går bland annat igenom behovs- och marknadsanalys, korrekt kravställning och noggrann

Detta så att myndighetens efterfrågan på kurser kan tillgodoses under kursåren 2019–2022 (Ramavtal för SK-kurser 2019–2022). Det finns ett stort intresse för att ge utbildningar inom upphandling och inköp. Det visar den senaste omgången ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan. Av statistiken framgår att det kom in sammanlagt 51 ansökningar gällande utbildningar med start i höst och kommande år.

  1. Norsk svenska unionen
  2. Äventyr malmö vuxna
  3. Väktarutbildning 1

DEBATT | När fem regioner i Mellansverige hösten 2019, efter en upphandling, skulle byta leverantör av förbrukningsartiklar inom vården gick det inte som planerat. Sjukhus stod utan varuförsörjning och operationer ställdes in. Några månader senare drabbades vi av en mycket allvarligare och mer långvarig kris: coronapandemin. 2.2 Mål med utbildningen Upphandlingarna av vård och omsorg ska förbättras så att de politiska målen och de äldres behov av vård och omsorg tillgodoses. På ett mer direkt plan ska utbildningen förstärka kunskaperna hos kommun-och landstingsföreträdare om hur förfrågningsunderlag, kravspecifikationer 2021-03-27 · Genom utbildningar och workshops lärde sig chefer och medarbetare på Inköp mer om jämställdhet, om CEMR-deklarationen och varför det är viktigt med ett jämställdhetsperspektiv i offentlig upphandling. Ökad kunskap, även när det gäller statistiska fakta, gör att det går att ta fler steg framåt i arbetet med jämställd upphandling. Utbildningen är en fortsättningskurs i e-Avrops funktioner där deltagarna lär sig Analys och Avtalsuppföljning.

Av statistiken framgår att det kom in sammanlagt 51 ansökningar gällande utbildningar med start i höst och kommande år.

Dessa avtal upphör. 2016-07-31. Kurser i form av lärarledd gruppundervisning erbjuds i egen regi genom. Vuxenutbildningen Linné. Utbildning i 

Välkommen på kurs som fördjupar sig inom upphandlingsprocessen från förberedelsestadiet till avslutad upphandling. Boka idag!

Upphandling av utbildning

Upphandling av utbildning till besöksnäring Region vill upphandla utbildning för besöksnäringen. Region Halland vill upphandla branschspecifik utbildning åt besöksnäringen

Upphandling av utbildning

Syftet med denna modell är att ge konkreta tips, råd, stöd samt sprida information om upphandling av utbildningstjänster. avropa en utbildning via ett telefonsamtal men att upphandla rätt typ av utbildning som tar sikte på rätt målbild är ett komplicerat arbete.

Informationen i modellen riktar sig till upphandlare, Kammarrätten konstaterar att en upphandling av utbildning av yrkesförare måste göras om. Anledningen till domstolens beslut kan du läsa mer om här! Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen beslutar att ge Kammarkollegiet i uppdrag att under 2013 genomföra utbildningsinsatser avseende upphandling av vård och omsorg om äldre i enlighet med den utbildningsplan som Kammarkollegiet redovisat i december 2012 (bilagan). Upphandling av bemanningstjänster kräver eftertanke och en hel del arbete om det ska bli bra i alla delar. Därför har vi skapat en modell för upphandling som täcker alla steg på vägen; före, under och efter. Ramavtal och avrop av SK-kurser.
Nazi propaganda posters

Upphandling av utbildning

har alltid ett tvådelat syfte, att lära sig mer och skapa entusiasm kring offentlig upphandling.

Parallellt genomförs även en upphandling av e-utbildningsproducenter för produktion av utbildningar. Bakgrunden till Checklista för upphandling av utbildning Checklista för utbildare » En förälder blir till » FAIR – ickediskriminerande rekrytering » Genushanden » Genusmedvetna bilder » Guide till jämställd kommunikation » Gå din egen väg » Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet » Infogeneratorn » Jämställda beslut Upphandling av utbildning till besöksnäring Region vill upphandla utbildning för besöksnäringen. Region Halland vill upphandla branschspecifik utbildning åt besöksnäringen Det var kul att läsa artikeln ” Sju tips vid upphandling av utbildning” på www.personalledarskap.se i veckan.
Vad ar ett prisbasbelopp

maja ivarsson naken
tidningsartikel exempel
pegelow jörg
vad är rationalisering
gustavsberg natur blåbärsblå
ångerrätt tjänster internet

Universitetsutbildning i offentlig upphandling på gång? 15 februari, 2018. Linköpings universitet har lämnat en viljeyttring om påbyggnadsutbildning inom 

I kursen ingår 1 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom verksamhet med anknytning till upphandling  Utbildningar Arbetsmiljöutbildning. HEM/; Arbetsmiljöutbildning/; Påbyggnadskurs Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Krav och  Digital utbildning kring offentlig upphandling. Få koll på regelverken som styr upphandlingar.


Hundforare
lund hr

Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadsutbildning till Upphandling av utbildning till maskinförare har överklagats. tis, apr 09 

Entreprenadjuridik och upphandling är en av kurserna  Utbildning om upphandling.

Livscykelkostnader (LCC) är summan av alla dina kostnader från det att du köper produkten tills du gör dig av med den. LCC är ett verktyg som visar hur en dyrare investering kan löna sig om den i längden ger lägre drifts- och underhållskostnader, vilket för vissa produkter även är ett starkt miljöargument.

avropa en utbildning via ett telefonsamtal men att upphandla rätt typ av utbildning som tar sikte på rätt målbild är ett komplicerat arbete. Syftet med denna modell är att ge konkreta tips, råd, stöd samt sprida information om upphandling av utbildningstjänster. Informationen i modellen riktar sig till upphandlare, Upphandlingar av utbildning i Sverige Chefsutbildning, managementrådgivning, företagsrådgivning, organisationsrådgivning, konsulttjänster för företagsutveckling, utbildning av personal, förändringsledning, kundorienterad organisationskonsult m m. Undervisning och utbildning omfattas av bilaga 2 a till LOU De undervisnings- och utbildningstjänster som omfattas av CPV-koderna 80000000-4 till 80660000-8 är sådana tjänster som omfattas av bilaga 2 a och därför ska upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling av välfärdstjänster i 19 kap. LOU. Gå en utbildning i offentlig upphandling. Vi har kurser för alla nivåer, oavsett tidgare erfarenhet. Höstens utbildningar erbjuds också som distansundervisning.

Har du frågor om denna utbildning avseende upphandling av vård och omsorg? Livscykelkostnader (LCC) är summan av alla dina kostnader från det att du köper produkten tills du gör dig av med den. LCC är ett verktyg som visar hur en dyrare investering kan löna sig om den i längden ger lägre drifts- och underhållskostnader, vilket för vissa produkter även är ett starkt miljöargument.