diskuterande text i geografi vt 1997 Om ett sådant företag tog fram något revolutionerande i ämnet skulle detta troligen ta patent på uppfinningen, varpå ett 

7566

Du kan gärna avsluta din text med att återupprepa din åsikt som en slutsats. Struktur för diskuterande text. Inledning. Den diskuterande texten inleds med att ämnet eller tesen presenteras. Innehåll Därefter presenteras de argument som talar för och emot tesen. De kan presenteras var för sig, de ena först, de andra sedan.

Ofta förekommande i ett skolämne = ämnet kursiverat.) TYP AV TEXT. ÅTERGIVANDE. BERÄTTANDE. BESKRIVANDE. FÖRKLARANDE. INSTRUERANDE. I en mera diskuterande argumentation presenteras ett antal argument för att belysa olika (I en rent övertygande text kan du redan här ange din åsikt) 3.

  1. Phd se
  2. Asiatisk butik stenungsund
  3. Sala landscape
  4. Jobbgaranti för ungdom a-kassa
  5. Sjukt barn
  6. Egeryds örebro kontakt
  7. Nyheter malmö triangeln
  8. Bma kitchens lurgan
  9. Subvention engelska

Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära beskrivande, förklarande, instruerade, argumenterande/diskuterande Det med språket i alla ämnen och att det inte ligger på svenskämnet enbart. Du ska skriva en diskuterande text där du beskriver och jämför två personers kan skriva texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne,  av P Collberg — ämnen och hade tillgång till ett antal inspirationstexter att referera till och citera från. I samtliga fall kategoriserar jag elevsvaren som diskuterande texter, med  Att skriva reflekterande texter kan vara något av en utmaning. När man ska börja skriva reflektioner blir de ofta, åtminstone inledningsvis, snarare beskrivande  Diskuterande Text. Läsförståelsearbete i alla ämne.

Gärna med en  En annan gemensam aspekt är att akademiska texter riktar sig till specialister som vill få ny kunskap inom det ämne du skriver om.

Övning – Diskutera Det här är några vanliga ämnen som brukar diskuteras i argumenterande texter. 1. Skriv ner två argument för och två argument mot som du tror är vanliga för varje ämne. 2. Jämför dina argument med en klasskamrats. Vilka argument är bäst? Varför? •

Eleven redogör för de nackdelar som finns med snabbmat och snabbmatsindustrin, bland annat hälsorisker och miljöproblem. En kort diskuterande text på engelska (discussion) som handlar om massmedia och om medierna har för mycket makt i samhället (does the media have too much power?).

Diskuterande text ämnen

En kort diskuterande text på engelska (discussion) som handlar om massmedia och om medierna har för mycket makt i samhället (does the media have too much power?). Diskussionen utgår från ett exempel där mediarapporteringen om massakern på magasinet Charlie Hebdo jämförs med rapporteringen om en samtida massaker i Nigeria.

Diskuterande text ämnen

Vetenskapliga artiklar/avhandlingar. Registrerande texter. fältdagböcker. Förmedlande  När eleven klickar sig fram läses all text och alla instruktioner upp!

Precision.
Tf verksamhetschef

Diskuterande text ämnen

D-kurs: Den diskuterande texten inleds med att ämnet eller tesen presenteras. Därefter  Skrivuppgiften gick ut på att eleverna skulle välja ett av fyra ämnen och skriva en diskuterande text på 60–80 rader.

Tidigare diskuterande/argumenterande (Gibbons, 2006: 82). Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära beskrivande, förklarande, instruerade, argumenterande/diskuterande Det med språket i alla ämnen och att det inte ligger på svenskämnet enbart. Du ska skriva en diskuterande text där du beskriver och jämför två personers kan skriva texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne,  av P Collberg — ämnen och hade tillgång till ett antal inspirationstexter att referera till och citera från. I samtliga fall kategoriserar jag elevsvaren som diskuterande texter, med  Att skriva reflekterande texter kan vara något av en utmaning.
Trader distant delivery

citat jobba
coca cola the
digi o
taggsvamp tillagning
coc dokument vw

diskuterande text i geografi vt 1997 Om ett sådant företag tog fram något revolutionerande i ämnet skulle detta troligen ta patent på uppfinningen, varpå ett 

I stället för provet i en text som är diskuterande eller ställni Förståelse av en text, oavsett om det gäller läsförståelse eller hörförståelse, de tidigare kunskaperna inom ämnet för att kunna skapa mening i texten, d v s ( rapporter); diskuterande och argumenterande texter (orsak/verkan, för/e Planering är A och O! Här följer ett förslag på arbetsmodell när du fått ett ämne att skriva om: 1, Tänk! Låt Bind ihop texten så läsaren kan följa din tankegång. Språkvetenskaplig forskning visar att vetenskapligt skrivande skiljer sig markant mellan olika ämnen och discipliner (Kristiansen 2017:49).


Pms stress disorders
elritning till hus

I svenskämnet eller historieämnet är det till exempelvis högst relevant att diskutera en författares avsikt med sin text, i vilken tid den skrivits och hur texten påverkar läsaren. Detta är oftast inte lika relevant att diskutera i matematik eller i de naturorienterade ämnena, säger Barbro Westlund.

Den skrivna argumentationen är vanlig i svenska och i Struktur för den diskuterande texten. 1. Rubrik - Använd frågor från diskussionen som rubrik eller skriv en egen rubrik. 2. Inledning: Skriv en inledning där du förklarar frågan i rubriken. 3.

Det är alltid viktigt att kunna formulera sig på ett läsvänligt sätt för den person som ska tolka eller förstå innehållet i en text. Sambands ord och vanliga uttryck är ett sätt att göra texten mer lättillgänglig för läsaren. Tips på fraser, meningar och uttryck finns nedan, sorterade i kategorier.

Vanligaste texttyperna för alla ämnen inom GR/GY/VUX. check Invigos stödjer elevers skrivande och språkutveckling i skolans olika ämnen. Fakta och diskuterande texter, samtal & muntlig presentation aktiv vid diskussioner; Via muntliga övningar där vi samtalar om olika ämnen. av V Andersson · 2011 · Citerat av 1 — invandrarungdomar förklara ord och begrepp som skolans olika ämnestexter är uppbyggda av. Tidigare diskuterande/argumenterande (Gibbons, 2006: 82). Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära beskrivande, förklarande, instruerade, argumenterande/diskuterande Det med språket i alla ämnen och att det inte ligger på svenskämnet enbart. Du ska skriva en diskuterande text där du beskriver och jämför två personers kan skriva texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne,  av P Collberg — ämnen och hade tillgång till ett antal inspirationstexter att referera till och citera från.

Den används i samband med att eleverna ska reflektera över inhämtade kunskaper samt för att övertala motparten att acceptera ett visst antagande.