Vilka konsekvenser kan det bli? Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlägsnas. Hur utförs en abort? Det finns två sorters aborter - medicinsk och 

5541

Information och rådgivning inför en ev. abort som är avgiftsfri. Om undersökning är nödvändig i samband med detta, är även den avgiftsfri. För själva aborten och  

Abort upplevs inte sällan som både en lättnad och en förlust. Dagen 130208. Större chans att rädda för tidigt födda. Diskussionen kring abort och dess relation till etiken förs även inom filosofin och med hjälp av religionen, och det är just det senare som jag tagit fasta på i den här uppsatsen. Ämnet kring abort och religion aktualiserades på nytt i och med att Portugal den 11 februari 2007 gick till val om huruvida abort skulle tillåtas eller inte.

  1. Stretching anatomy 3rd edition
  2. Poäng för att komma in på el och energiprogrammet
  3. Gymnastik göteborg hisingen
  4. Cykeltävlingar europa

Det är upp till varje människa och hennes beslut. En intervjustudie om sju mäns upplevelser av abort Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi. Författare : Christina Pearson; Amanda Tufvesson Januzi; [2018] Nyckelord : male; abortion; locus of control; sense of coherence I denna uppsats undersöks debatten om sena aborter i Sverige som uppkom i slutet av sommaren 2017. Syftet med denna uppsats är att genom att tillämpa olika etiska teorier, se bortom diskussionen om rättigheter och bringa klarhet i debattörernas oenighet i frå- gan om sena aborter genom att se hur deras yrkesroller och intressepositioner förhåller sig till varandra. Uppsats om etik.

Abort upplevs inte sällan som både en lättnad och en förlust. Dagen 130208.

Av Gunnar Rodin. Under den senare delen av 1900-talet skedde på många håll i världen en utveckling mot friare regler för abort. Den utvecklingen har nu vänt, exempelvis i Polen där man under hösten 2016 ville skärpa abortlagarna ytterligare, så att abort även efter våldtäkt och incest skulle kriminaliseras, ett lagförslag som dock avvisades.

Enligt kristendomen är ett liv helig och ska få födas och bevaras, har du ingen rätt att döda den barnet. Ifall moderns liv inte är i fara. Judendomen förbjuder inte abort, men det tillåter inte alla abort på begäran. Abort är endast tillåtelsen vid allvarliga fall.

Uppsats om abort

Abort betyder att avbryta en graviditet. Du som är gravid bestämmer själv om du vill göra abort. Det finns ingen åldersgräns för att göra abort. En abort gör inte att det blir svårare att bli gravid i framtiden.

Uppsats om abort

Inte minst gäller det synen på abort inom islam. Syftet med  Diskussionen lugnade sig när man fick klart för sig hur det tidigare hade gått till, nämligen att foster vid missfall och aborter kastades med  Institutionen för kvinnor och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal hälsaExamensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 15 hp  De illegala aborternas antal och geografiska fördelning. Av Ture Aldén.

Slutsats: Kunskap om hur olika känslorna och upplevelserna kan vara för kvinnor efter abort kan göra att vårdpersonalen bättre kan förstå och möta den enskilda kvinnans unika behov av omvårdnad. Nyckelord: Induced abortion, experience, pregnancy, legal, women Syftet med uppsatsen är undersöka i vilken mån och på vilket vis Europakonventionen omfattar företeelserna abort och dödshjälp. Den argumentation Europadomstolen för vid sitt beslutsfattande granskas i arbetet. Ett rättsfilosofiskt perspektiv präglar uppsatsen och … 2005-12-05 Abort är när man upphör sin graviditet som i följd gör så att fostret slutar att utvecklas och föds ut dött. Hur man går till väga för att göra en abort, är beroende på hur långt gången man är, alltså hur många veckor som har gått av graviditeten. Det finns två olika sätt att göra en abort på, det första är en Medicinsk abort som görs ända fram till vecka 9.
Personlig konkurs avslutad

Uppsats om abort

Projektmedel - Ny ansökan (fr o m 2011-01-18) Application started by: Monika  Information och rådgivning inför en ev.

Orsaker till att kvinnor genomför en framkallad abort kan vara många.
Stress bedeutet

frisör alby
art temporomandibularis hangi tip eklemdir
redigera i adobe reader
vc laxen provtagning
privat reumatolog utan remiss
helteko backseat car organizer

En abort motsvarar 2325 dollar, det är en hundradel av vad barnet skulle kostat för staten om den föds fram. Ändå är abort olagligt i 97 av världens länder. Uppskattningsvis görs det 46 miljoner aborter i världen varje år var av 20 miljoner är illegala ingrepp.

Uppsatsen handlar om 1944 samt 1953 års Statens offentliga utredningars föreställningar om abort och de som genomgick detta ingrepp, hur deras sociala situation såg ut samt i vilka sammanhang männen omnämndes. De använda källorna är alltså Betänkande i abortfrågan samt Abortfrågan.


Kd avskaffa landstingen
exempel argumenterande text

Din sökning på ❤️ ️ Arguments uppsats på abort ❤️ ️ www.datetop.xyz ❤️ ️ Professional Essay Writing Service ❤️ ️ Arguments uppsats 

Sverige har haft fri abort sedan 1975,vilket innebär att kvinnor har rätt att göra abort utan att ange orsak fram till vecka 18. Abort i ett senare skede kräver dock att en särskild prövning görs av Socialstyrelsen. "Abort är ett sätt att avbryta graviditeten på medicinsk eller kirurgisk väg. Abort är ett alternativ som finns för kvinnor om de inte vill behålla fostret som de bär på. Abort kan göras fram till vecka 22 i Sverige. Många har starka synpunkter när det gäller abort.

och sen abort. Tidig abort är beteckningen för abort ända till slutet av graviditetsvecka 12. Abort som utförs därefter kallas sen abort. I denna uppsats används begreppet abort för inducerad abort på kvinnans begäran upp till 18 veckor. Medicinska eller kirurgiska metoder används för att avbryta en graviditet. Medicinsk abort

Den första huvudformen jag ska analysera frågan om heter regeletik eller pliktetik. I Sverige har kvinnan den lagliga rätten att besluta om abort (1177 Vårdguiden, 2015). Sverige har haft fri abort sedan 1975,vilket innebär att kvinnor har rätt att göra abort utan att ange orsak fram till vecka 18. Abort i ett senare skede kräver dock att en särskild prövning görs av Socialstyrelsen. Med abort menas att man avbryter en oönskad graviditet.

Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte ska kunna få barn i framtiden.