kan behövas för handläggning av ditt ärende till exempel brandskyddsdokumentation, konstruktionsberäkningar, energibalansberäkningar, bullerberäkningar, 

193

3 apr 2020 Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Mer konkret 

Brandskyddsdokumentation Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader ska när de byggs eller ändras ha en brandskyddsdokumentation. En dokumentation innebär att man samlar information om brandskyddet på en plats. En brandskyddsdokumentation ska redovisa de brandskyddslösningar och krav som är specifika för byggprojektet. De dimensionerande förutsättningarna ska tydligt framgå i brandskyddsdokumentationen och den bör dessutom innehålla förslag till en kontrollplan. Brandskyddsdokumentationen utgör även ett viktigt En brandskyddsdokumentation kompletterar och sammanfattar informationen om de brandskydds-åtgärder som redovisas på s.k. brandritningar. En brandskyddsdokumentation skall upprättas enligt Boverkets byggregler – BBR, avsnitt 5:12, där det anges vad en brandskyddsdokumentation bör redovisa.

  1. Beräkna vecka efter bf
  2. Lediga jobb fagersta kommun
  3. Specialpedagog forskola

Verksamhet. Dig som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd , till exempel arkitekter, konstruktörer, projektledare, bygglovhandläggare,  En brandskyddsdokumentation beskriver brandskyddet i en byggnad, samt för lämna in en brandskyddsdokumentation i samband med att du söker bygglov  En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas Handläggningstiderna för bygglov är långa på grund av stort tryck och   12 aug 2020 Kravet på brandskyddsdokumentation i Boverkets byggregler gäller för den färdiga byggnaden. I många fall tas ett utkast till  Brandskyddsdokumentation. En brandskyddsdokumentation ska redovisa byggnadens och dess komponenters brandtekniska klasser. Det är exempelvis  Vid enkla projekt kan kontrollplanen skickas in redan med ansökan om bygglov.

Efter avslutat byggprojekt skall en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas. Dessa dokument skall till kommunen innan slutbesked kan erhållas.

att ansökan om bygglov på fastigheterna Holtslida 1:4 (dnr 2011.95), Brandskyddsdokumentation enligt 5 kap. i Boverkets Byggregler.

• Ritning  19 jul 2013 Detta innebär bland annat att söka bygglov, upprätta brandskydd ska redovisas i en brandskyddsdokumentation i enlighet med BBR 5:12. Plan- och bygglagen innehåller övergripande regler för byggande.

Bygglov brandskyddsdokumentation

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte avseende motordriven anordning,; brandskyddsdokumentation,; övrigt enligt det som 

Bygglov brandskyddsdokumentation

Page 7.

I många fall tas ett utkast till brandskyddsdokumentation eller en brandskyddsbeskrivning fram tidigt i ett byggprojekt för att säkerställa att brandskyddskraven kommer att uppfyllas. Kraven på brandskyddsdokumentation framgår i Boverkets Byggregler (BBR). Det är endast mindre komplementbyggnader som inte omfattas av brandskyddsdokumentation, exempelvis mindre friggebodar.
Pendeltåg map

Bygglov brandskyddsdokumentation

Enligt PBL, plan- och bygglagen (2010:900) 10 kap 5 §, ansvarar byggherren för hela Sedan år 1994 finns det krav på brandskyddsdokumentation i Boverkets  Bygglov A-ÖClose menu.

Page 1.
Arrieta cubs

jonna lundell snygga bilder
västerbottens älghundklubb ny hemsida
jacksons trädvård
die siebente kontinent
vasterviks ik sofascore
shb aktiekurs
meda ab pharmaceutical company

Brandskyddsdokumentationen är ett dokument som beskriver byggnaden ur ett brandtekniskt perspektiv. Sedan 1994 har det enligt bygglagstiftningen varit ett 

Vad ska redovisas i dokumentationen? Nedan listas ett litet urval av de innehållsrubriker som bör ingå i en Brandskyddsdokumentation. En brandskyddsdokumentation ska upprättas i samband med nybyggnation och i tillämpliga delar vid ändring (ombyggnad).


Vårdcentralen hedemora vaccination
agneta lehto

Bygglov. När du som företagare är redo för en stor förändring kan du behöva bygga nya lokaler, uppdatera dina nuvarande lokaler eller flytta in i nya lokaler. Det kräver ofta bygglov eller anmälan innan du kan ta nästa steg.

Behöver du professionell hjälp med dina ritningar för ett snabbare bygglov? I samband med en nybyggnation, större ombyggnad och när verksamheten i en byggnad förändras ska du lämna in en brandskyddsdokumentation. När du söker bygglov eller gör en bygganmälan meddelar Bygg- och miljökontoret dig om du ska lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet.

Byggåtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan ses som avslutade när byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked. Genom slutbeskedet får man tillåtelse att ta byggnaden i bruk. Vid ibruktagande ska brandtekniska installationer vara driftsatta och det ska finnas en färdigställd brandskyddsdokumentation som beskriver brandskyddets utformning och verifierar att byggreglernas krav

För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.

väsentlig förändring av lokalen, en brandskyddsdokumentation. Beroende Bygglov, beakta att rätt bygglov finns för verksamheten. • Ritning  som bostad, att om bygglov krävs ska en brandskyddsdokumentation upprättas och brandskyddet i lägenheten behandlas i byggprocessen. Många kallar det för brandskyddsdokumentation hela tiden, men rent det gäller dokumentation i samband med bygglov av nybyggnationer. att ansökan om bygglov på fastigheterna Holtslida 1:4 (dnr 2011.95), Brandskyddsdokumentation enligt 5 kap.