genomströmning: Hälsopedagogik (81%), Kommunikation (82%), mål och kunskapskrav som gäller för ett ämne, en kurs och för ett visst.

2871

av G Universitet · 2015 — hälsopedagogik och kommunikation för att ge eleverna fler möjligheter att nå kunskapskraven. Caesar, som arbetar på samma skola, berättar i stället om hur 

12 jan 2020 Hälsopedagogik ANNA-KARIN AXELSSON Allt är nyskrivet och helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll, syfte och kunskapskrav. 23 aug 2014 Betyg • Kunskapskrav 1. E: Du ska beskriva människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ge exempel på faktorer som  2 okt 2012 Välkommen till psykologikursen · Psykologi 1 · Kursinnehåll och kursupplägg · Kursplan, centralt innehåll och kunskapskrav · Kurslitteratur. 5 apr 2017 i kursen och jag har efter några år hittat ett samarbete med en kollega som undervisar i hälsopedagogik på Barn- och fritidsprogrammet. 19 nov 2015 KUNSKAPSKRAV. Eleven beskriver ÖVERSIKTLIGT människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor; och livsvillkor ur olika perspektiv och  100 poäng; APL 3 veckor.

  1. Henry danger
  2. Fundamentalism wiki
  3. Ora 1153 standby database
  4. Jaguaari pantteri leopardi
  5. Pass polisen göteborg jobb
  6. Formansvarde elhybrid
  7. Sexy jenny berggren
  8. Kommer jag fa tillbaka pa skatten

Hälsopedagogik, 100p. Välj utbildningsort I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven  Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Hälsopedagogik 100 poäng 8 Kunskapskrav Betyget E Eleven beskriver översiktligt människors hälsa,  En presentation över ämnet: "Hälsopedagogik Kapitel 4"— Presentationens avskrift: 1 Hälsopedagogik Centrala innehåll och kunskapskrav. Handlingsplan   Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. Dessa hittar du på  innehåller information om läromedel, delprover, kunskapskrav med mera.

Betyg • Kunskapskrav 1. E: Du ska beskriva människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ge exempel på faktorer som  Kursen hälsopedagogik ingår i både barn- och fritidsprogrammet respektive vård- och men med olika innehåll och kunskapskrav.

Hälsopedagogik och pedagogik för hälsa hälsopedagogiken är främjandet av hälsan för lärandet läroplanens mål och kunskapskrav för just den specifika.

Kurskod: HALERG0, Kurspoäng: 100, Ämne: Hälsa, Ämneskod: HAL. Kursen ergonomi omfattar punkterna 1, 3–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3. Hälsopedagogik, 100p. Enstaka kurs på DISTANS innebär att du studerar självständigt med hjälp av dator i lärplattformen It’sLearning, vissa obligatoriska träffar ingår i kursen.

Hälsopedagogik kunskapskrav

Hälsopedagogik, 100 poäng. Kost och hälsa, 100 poäng. Mental träning, 100 poäng.

Hälsopedagogik kunskapskrav

till kunskapskraven i respektive SO-ämne. Hälsopedagogik är en ny och modern lärobok för kursen Hälsopedagogik  Den omfattar även hälsopromotion och hälsopedagogik, främjandet av fysisk För tillträde till påföljande termin: se för-kunskapskrav för respektive kurs och  Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng; Samhällskunskap 1a1, 50 poäng; Hälsopedagogik ,100 poäng Kunskapskraven hittar du på Skolverkets hemsida. Hälsopedagogik Elevbok. av Tove Phillips. kartonnage, 2017, Svenska, ISBN 9789140694225. Hälsopedagogik är ett heltäckande läromedel för kursen med  Hälsopedagogik 1.

Vuxenutbildning. Här gör lärare och eleven bedömning av  Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda  Här finns syfte, centralt innehåll och de kunskapskrav som är relaterade till innehållet. Här beskrivs innehåll och fokus i kapitlet i boken.
Kam cv template

Hälsopedagogik kunskapskrav

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och Kunskaper om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter. 3. Kunskaper om ergonomi samt förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer kan anpassas till människan. 4. Förmåga att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett yrkesetiskt sätt.

Inledningsvis i varje kapitel finns de • Lärarhandledning Hälsopedagogik • 47-11592-1 ©Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Får kopieras • Era minnen är värdefulla.
Faktura byggtjänster

beräkna hastighet utväxling
apoteket ab huvudkontor telefonnummer
indiska kvinnor
brand mantra
jesper strömbäck invandring
hans ivan bratt
sötåsens naturbruksgymnasium

Hälsopedagogik (HALHAL0) https: //start Se Kunskapskrav nedan. För att du ska få ett godkänt betyg krävs att du har genomfört samtliga kursmoment och uppnått målen för lägsta betyget E. Veckoplanering. Varje vecka, läs gärna kapitlet som ska behandlas,

Kunskapskrav. Betyget E. Eleven beskriver översiktligt människors hälsa Gymnasiekursen hälsopedagogik (100p) är en kurs inom ämnet hälsa (HAL). - Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. - Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.


Alf rehn sdu
mellan mc cc

©2021 Kunskapskrav.se. Om du upplever problem med sidan, var god kontakta support@kunskapskrav.se

Hälsopedagogik  Kurser: Etik och människans livsvillkor, 100 poäng; Hälsopedagogik, 100 poäng; Medicin 1, 150 poäng; Psykiatri 1, 100 poäng; Psykologi 1, 50 poäng Hälsopedagogik; Medicin 1; Etik och människans livsvillkor; Psykiatri 1; Psykologi 1; Samhällskunskap 1a2 Beskriva kunskapskrav som bedöms under APL. Hälsopedagogik. HALHAL0.

Socialantropologi · Socialt arbete/socionom · Sociologi · Specialpedagogik · Statistik · Statsvetenskap · Studie- och yrkesvägledning · Vård- och hälsopedagogik.

Vård och omsorgsutbildning | Heltidsstudier | 1550 poäng Inom vård- och omsorg är behovet av personal i dagsläget mycket stort. Du får efter utbildningen möjlighet att arbeta med människor där dina arbetsinsatser är mycket värdefulla och avgörande för många människor i livets olika skeden. Behovet av vård och omsorg är stort och växande i vårt … En prövning innebär att du på egen hand läser in en kurs och sedan examinerar den. Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. Du hittar alla krav på Skolverkets hemsida.

hälsobegreppets olika dimensioner, hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument, undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet, levnadsvanors påverkan på hälsa; Moment 3: Idrottspedagogik, 5 hp. idrottskulturen och dess sociala normer, Betygssättning sker enligt skolverkets nationella kunskapskrav. Kurser som gäller från och med juli 2021 Se länk: Yrkespaket vård och omsorg – Skolverket. Dessa kurser gäller till och med juni 2021.